• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

   •  

    3.09.2018

    rozpoczęcie roku szkolnego

    3.09.2018-11.01.2019r.

    I semestr

    28.01.2018 - 21.06.2019r.

    II semestr

    11.09.2018   

    zebrania obowiązkowe z wychowawcą

    16.10.2018

    konsultacje z nauczycielami

    4.12.2018

    zebrania obowiązkowe z wychowawcą informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

    23.12.2018 - 31.12.2018

    zimowa przerwa świąteczna

    do 2.01.2019

    wystawienie ocen semestralnych

    3.01.2019

    podanie ocen do wiadomości rodzicom

    4.01.2019

    sprawdzenie podpisów pod informacją o ocenach

    8.01.2019

    rada klasyfikacyjna

    10.01.2019

    Konsultacje z nauczycielami

    14.01.2019 – 27.01.2019  

    ferie zimowe

    29.01.2019

    rada pedagogiczna analityczna

    5.03.2019

    zebrania obowiązkowe dla rodziców

    9.04.2019

    konsultacje z nauczycielami

    10.04.2019

    egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna -dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-8 SP*

    11.04.2019

    egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza -dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-8 SP*

    12.04.2019

    egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego -dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-8 SP*

    15.04.2019

    egzamin ósmoklasisty - cz. język polski - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7 SP oraz III Gimnazjum*

    16.04.2019

    egzamin ósmoklasisty - cz. matematyka - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7 SP oraz III Gimnazjum*

    17.04.2019

    egzamin ósmoklasisty - cz. język obcy nowożytny -dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7 SP oraz III Gimnazjum*

    18.04.2019 – 23.04.2019

    wiosenna przerwa świąteczna

    14.05.2019

     zebrania obowiązkowe z wychowawcą - informacja o zagrożeniach

    do 7.06.2019

    wystawienie ocen końcoworocznych

    10.06.2019

    podanie ocen do wiadomości rodzicom

    11.06.2019

    sprawdzenie podpisów pod informacją o ocenach

    13.06.2019 (czwartek)  

    rada klasyfikacyjna końcoworoczna

    21.06.2019

    zakończenie roku szkolnego

    24.06.2019

    rada pedagogiczna analityczna

    22.06.2019 – 31.08.2019

     ferie letnie

     

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

     

    1.11.2018 (czwartek)

    Wszystkich Świętych

    2.11.2018 (piątek)

    dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych –organizacja zajęć opiekuńczych w świetlicy

    1.01.2019 (wtorek)

    Nowy Rok

    1.05.2019 (środa)

    Święto Pracy

    2.05.2019 (czwartek)

    dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych –organizacja zajęć opiekuńczych w świetlicy

    3.05.2019 (piątek)

    Dzień Konstytucji 3 Maja

    20.06.2019 (czwartek)

    Boże Ciało

     

    Uroczystości szkolne stałe:

     

    3.09.2018 (poniedziałek)

    rozpoczęcie roku szkolnego

    15.10.2018  (poniedziałek)

     Szkolne obchody - Dzień Edukacji Narodowej. Pasowanie na ucznia

    9.11.2018 (piątek)

    szkolne obchody Święta Niepodległości, Dzień Patrona

    21.12.2018  (piątek)

    Wigilie klasowe, jasełka

     

    Drzwi Otwarte w SP „Dzień Przedszkolaka”

    30.04.2019 (wtorek)

    szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi

    maj 2019

     Dzień projektowy

    14.06.2019 (piątek)

    Dzień Dziecka i Dzień Sportu

    21.06.2019 (piątek)

    Zakończenie roku szkolnego