• Bezpieczeństwo dzieci

   • Kochani Rodzice!

    Prosimy o uważne zapoznanie się z wymienionymi poniżej informacjami.

    Zdrowie dzieci

    Prosimy, aby dzieci przychodziły do przedszkola w pełni zdrowe. O przewlekłych dolegliwościach prosimy informować nauczycielki w grupach. Nie przyprowadzamy dziecka zakatarzonego i przeziębionego, tłumacząc, że to alergia. Jeżeli dziecko ma alergię prosimy o przyniesienie stosownego zaświadczenia lekarskiego. Szanujmy się nawzajem i miejmy wzgląd na innych.

    Prosimy, aby ubierać dzieci stosownie do pory roku oraz warunków panujących w przedszkolu.

     Przeczytajcie, bo to bardzo ważne informacje! 

    Organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci.

    Rodzice rano przyprowadzając dziecko do przedszkola wchodzą do części wspólnej wyznaczonej w holu przedszkola. Odbijają kartę i przekazują dziecko pani pomocy razem z kartą. Nie pozostawiamy dzieci samych w holu.

    Rodzice odbierają dzieci dzwoniąc na domofon do konkretnej grupy i wywołując dziecko, a nastepnie wchodzą do części wspólnej wyznaczonej w holu przedszkola oczekując na dziecko, które przyprowadza pani pomoc. Rodzic przed wyjściem odbija kartę, odkłada ją do kieszonki z numerem i opuszcza teren przedszkola. 

    Odbiór dzieci - upoważnienia

    Prosimy, o powiadomienie osób upoważnionych do odbioru dziecka, aby miały przy sobie dowód osobisty  lub inny dokument potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji.

    Przypominamy również, że osoby upoważnione do odbioru muszą mieć ukończone 18 lat.

    Bezpieczne zabawki

    Prosimy, aby dzieci z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nie przynosiły do przedszkola zabawek, ani innych przedmiotów. 

    Kontakt z Rodzicami - aktualne numery telefonów

    Prosimy Rodziców o aktualizację na bieżąco, podanych na początku roku szkolnego numerów telefonu. Prawidłowy (aktualny) numer telefonu jest podstawą kontaktu z Rodzicami w nagłych przypadkach.