• Harmonogram dnia

    • 6.30 - 8.15 

     Schodzenie się dzieci. Zabawa swobodna w sali według upodobań dzieci w kącikach tematycznych.

     8.15 - 8.30 

     Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.

     08.30 - 9.00 

     Śniadanie.

     9.00 - 11.00 

     Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, w każdej grupie dostosowana do wieku dzieci. Gry i zabawy na przedszkolnym placu zabaw, wycieczki, spacery.

     11.00 - 11.30 

     Zabawy orientacyjno - ruchowe z muzyką, ćwiczenia. Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe. Zabiegi higieniczne.

     11.30 - 11.50 

     OBIAD – zupa.

     11.50 - 13.00  

     Dzieci młodsze – leżakowanie / relaksacja przy muzyce. Dzieci starsze – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zabawy swobodne w sali. Wyjście do ogródka przedszkolnego lub na spacer do parku.

     13.00 - 13.30 

     Zabawy orientacyjno - ruchowe z muzyką, ćwiczenia, zabawa manipulacyjno-konstrukcyjna. Przygotowanie do obiadu.Czynności samoobsługowe, organizacyjne. Zabiegi higieniczne.

     13.30 - 14.00  

     Obiad/II danie

     14.00-14.30

     Zajęcia w grupie, zabawy relaksacyjne, czytanie książek, słuchanie piosenek, zabawy w kole i inne.

     14.30 – 14.50 

     Podwieczorek

     14.50 -17.30

     Gry i zabawy w sali, praca indywidualna, zajęcia wspomagające, aktywność własna dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.