• Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w:

      

     - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8:00-16:00,

      

     - w środy 8:00-13:00.

      

     Księgozbiór biblioteczny liczy ponad 10 tys. egzemplarzy.

     Posiadamy lektury, literaturę obyczajową, przygodową, popularnonaukową, bajki, baśnie, książki dla dorosłych i inne.

      

     Biblioteka zajmuje się wypożyczaniem podręczników szkolnych.

     Organizowane są też konkursy biblioteczne dla uczniów wszystkich klas.

     Przez cały rok szkolny zbieramy makulaturę i książki.

     Współpracujemy też z Biblioteką Raczyńskich.

      

      

      

     OPŁATĘ ZA ZAGUBIONE LUB ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI NALEŻY WPŁACAĆ

     NA KONTO BANKOWE:

     PKO BP 84 1020 4027 0000 1002 1264 1801