• SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

     NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     Przewodniczący:   

     Ryszard Buliński kl. 5b

     z-ca: 

      Zofia Matylla kl. 5b

     Sekretarz:

      Zofia Ostrowska kl. 6b

     Opiekun:

     mgr Ewa Mika

     mgr Marta Wiśniewska-Stolarczyk

      

      

     Cześć, 
     tu Samorząd Uczniowski, czyli grupa reprezentująca wszystkich Uczniów naszej szkoły! 

      

     W tym roku pracujemy pod okiem i przy wsparciu p. Ewy Miki i p. Marty Wiśniewskiej-Stolarczyk, Opiekunek SU, któreym bardzo dziękujemy za energię, zapał, pomysły, ale także za cierpliwość i wyrozumiałość ;-) 
      

     CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
     - Działanie na rzecz wszystkich Uczniów szkoły i ich reprezentowanie. 
     - Ochrona i obrona praw Uczniów. 
     - Uczestniczenie uczniów w rozwiązywaniu problemów, realizacja własnych pomysłów na rozwój szkoły oraz partnerstwo w stosunkach Uczniów z Dyrekcją, Nauczycielami i Radą Rodziców.  
     - Rozwijanie różnych form współdziałania Uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za grupę.  
     - Dbanie o dobre imię szkoły. 
     - Inicjowanie i organizowanie życia kulturalnego w szkole. 

      

     PŁASZCZYZNY NASZEGO DZIAŁANIA  

     1. Działania regulaminowe, w tym:  
     - informowanie o działaniach SU (tablica informacyjna, gazetka szkolna, strona internetowa szkoły), 
     - współpraca z Dyrektorem, Nauczycielami i Radą Rodziców, 
     - popularyzowanie wiedzy o prawach ucznia, dziecka, człowieka, 
     - diagnozowanie potrzeb Uczniów. 

     2. Działania charytatywne: 
     - udział i/lub organizacja akcji charytatywnych 
     - współpraca ze Szkolnym Wolontariatem 

     3. Działania kulturalne: 
     - organizowanie/współorganizowanie imprez okolicznościowych, 
     - organizowanie/współorganizowanie konkursów, 
     - propagowanie szacunku dla kultur i wartości. 

      

     PLANOWANE DZIAŁANIA 

     Październik: 
     - wybory Prezydium SU, 
     - opracowanie planu pracy, 
     - przygotowanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
     - udział Pocztu Sztandarowego w ślubowaniu Uczniów klas pierwszych , 
     - spotkanie z przedstawicielkami Rady Rodziców, 
     - opinia SU w sprawie monitoringu na terenie szkoły – zgłoszenie objęcia monitoringiem holu na III piętrze, 
     - rozpoczęcie projektu „Zgrana klasa”. 

     Listopad: 
     - pierwszy numer gazetki szkolnej, 
     - impreza andrzejkowa, 
     - dzień pluszowego misia, 
     - akcja charytatywna – zbiórka dla zwierzaków z podpoznańskich przytulisk, 
     - akcja charytatywna – zbiórka nakrętek, 
     - zadanie nr 2 w projekcie „Zgrana klasa” - „Dynia w odsłonie kulinarnej”. 

     Grudzień: 
     - Mikołajki, 
     - zadanie nr 3 w projekcie „Zgrana klasa” - mikołajowy strój lub nakrycie głowy, 
     - zadanie nr 4 w projekcie „Zgrana klasa” – ekologiczna ozdoba świąteczna, 
     - życzenia z okazji świąt. 
      
     _________________________________________________________