• Historia budynku

   • Historia budynku naszej szkoły sięga początków XX wieku. Projektowany od jesieni 1911 roku gmach przy ulicy Różanej pomieścić miał dwie szkoły: dla dziewcząt i dla chłopców. Za wzór architektoniczny miała służyć szkoła przy ulicy Berwińskiego. Twórcy projektów: miejski inspektor budowlany Herrenberger, miejski radca budowlany Adolf Stahl oraz architekt Haecker stworzyli jednak projekt zupełnie różny od pierwotnych planów nie zachowując ścisłej symetrii, która pozwalałaby łatwo podzielić budynek na dwie części – przeznaczone dla dziewcząt i dla chłopców. Oryginalny styl zabudowy cechuje się elementami stylu budownictwa niemieckiego, głównie barokowego i klasycystycznego, wyróżniają się barokowe szczyty dachów i podcieniowe ganki. Zestawienie wysokiej ściany szczytowej z niższą elewacją bocznego skrzydła oraz niska loggia portalowa tworząca frontowe wejście, sprawia, że gmach oglądany z miejsca zbiegu ulic Niedziałkowskiego i Różanej prezentuje się niezwykle malowniczo. Wybrane fragmenty kamieniarki opracowane zostały rzeźbiarsko. Przeważają przedstawienia zwierząt – bohaterów bajek.

    Ulica Różana to dawniej Rosenstrasse. W brzmieniu polskim ustalona została 12.04.1920 r.

    Nazwa wywodzi swój początek od plantacji róż (ogrodu różanego Sterna) istniejącego tu w dawniejszych latach.

     

    Opracowane na podstawie "Kroniki Miasta Poznania – Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu" wyd. PDN 1995

    Ciekawostki z dziejów naszej szkoły

    1913 - 1915

    Budowa szkoły dla dziewcząt i chłopców

    (V Mittelschule In der Rosenstraße)

    1 IX 1933

    W budynku mieściły się:

    III Szkoła Wydziałowa im. Jarogniewa Drwęskiego (1920 – 1936)

    • Powszechna Szkoła Żeńska nr 32
    • Powszechna Szkoła Męska nr 42

    1939 - 1945

    Zajęcie budynku przez Niemców:

    • Szpital Wojskowy
    • Urząd Kartograficzny

    I/II 1945

    Podczas działań wyzwoleńczych szkoła zostaje bardzo zniszczona

    IV - VII 1945

    Szkoły nr 32 i 42 zostają uruchomione w gmachu zastępczym przy ul. Różanej 17

    12.VIII.1946

    Powrót do wyremontowanego budynku przy ul. Różanej 1/3

    Oprócz szkół nr 32 i nr 42 w budynku mieściły się również:

    1948 - 1949

    Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli (parter)

    1951 - 1952

    Wieczorowa Szkoła dla Pracujących

    16 XII 1966

    Szkoła Podstawowa nr 32 otrzymuje imię gen. Henryka Dąbrowskiego

    29 I 1967

    Szkoła Podstawowa nr 42 otrzymuje imię Bolesława Chrobrego

    1 IX 1974

    Połączenie szkół nr 32 i 42 w:

    Szkołę Podstawową nr 42 im. Bolesława Chrobrego

    1 IX 1999

    Powstanie Zespołu Szkół nr 5 złożonych z:

    • Szkoły Podstawowej nr 42 im. Bolesława Chrobrego
    • Gimnazjum nr 40

     

    SZKOŁA DZIŚ - MAPPING