• Rewitalizacja elewacji

        • Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5