• Hymn szkoły

   •           

    HYMN SZKOŁY

    Starły się miecze z mieczami.
    W proch poszła siła wraża.
    Oto Bolesław Chrobry
    zwyciężył armię cesarza.


    Stanął u rzeki król Chrobry,
    obmył z kurzawy lica,
    Ręką wzniesioną zakreślił,
    gdzie będzie Polski granica.


    Kmiecie chwycili topory.
    Dzierżą topory woje.
    Dęby ścinają na słupy,
    nurt rzeki dzielą na dwoje.