• ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 6.30-16.30.

    Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważną rolę. Jest to miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I-III na podstawie karty zapisu, którą rodzice wypełniają na początku roku szkolnego.

    Świetlica pełni rolę:

    • opiekuńczą – zapewniając  uczniom opiekę;
    • wychowawczą – kształtując postawy uczniów, ich zachowania oraz cechy, które są niezbędne w życiu społecznym;
    •  profilaktyczną – aktywizując uczniów, wspierając ich uzdolnienia i zainteresowania, kształtując pozytywne relacje interpersonalne;
    • edukacyjną – rozbudzając ciekawość poznawczą, rozpoznając uzdolnienia i mocne strony dziecka, indywidualizując zadania.

     

    Celem naszej świetlicy szkolnej jest:

    • zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i pobyt w  miłym i bezpiecznym otoczeniu,
    •  tworzenie optymalnych warunków do rozwoju uczniów,
    •  rozwijanie zainteresowań uczniów,
    •  propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
    •  pomoc w odrabianiu prac domowych,
    •  rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie.

     

    W świetlicy obowiązuje zmienne obuwie – trampki, tenisówki.

     

    Dysponujemy 4 salami. Dzieci podzielone są na grupy wiekowe i przebywają w osobnych salach. W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

    • zajęcia plastyczno-techniczne
    • gry i zabawy ruchowe
    • zajęci czytelnicze w ramach projektu,  do którego świetlica przystąpiła w roku szkolnym 2018/2019, pt. ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”
    • zajęcia na świeżym powietrzu
    • wyjścia i wycieczki do instytucji kulturalnych naszego miasta, dzięki funduszom pozyskanym od Rady Osiedla Wilda.