• Wychowawcy klas 4 - 8

     ROK SZKOLNY 2022/23

      

     Klasa Wychowawca sala
     4a mgr Ewa Mika - Królik 36
     4b mgr Agnieszka Małecka 41
     5a mgr Olga Brzęczek 44
     5b mgr Hanna Rój - Pytel 39
     6a mgr Danuta Leśniewska 38
     6b mgr Elżbieta Gabinet 17
     7a mgr Małgorzata Bergandy - Głucińska 26
     8a mgr Małgorzata Podgórska 37
     8b mgr Małgorzata Nowak 32
     8c mgr Katarzyna Witek-Dryjańska 35

      

      

     Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół nr 5

     L.p. Nauczyciel Przedmiot
     1. Bereżecka Ewa świetlica
     2. Bergandy-Głucińska Małgorzata  język polski, WDŻ
     3. Białasik Przemysław wych. fizyczne, szachy
     4. Bleja -Figuła Katarzyna pedagog
     5. Błaszczyk Katarzyna  przyroda, geografia
     6. Braziewicz- Maćkowiak Ewa  nauczanie zintegrowane
     7. Brzęczek Olga  język angielski
     8. Ciepły Tomasz szermierka
     9. Cygan Iwona  nauczanie zintegrowane
     10. Czerniak Beata  matematyka, informatyka
     11. Dawidziak Irena nauczanie zintegrowane
     12. Dembicka Krystyna nauczanie zintegrowane
     13.

     Dirks - Urbaniak Katarzyna 

     język polski
     14. Figuła Dobiesław  historia, WOS, etyka
     15. Fil Adriana nauczanie zintegrowane, j. angielski
     16. Furmańczyk Agata świetlica
     17. Gabinet Elżbieta przyroda, geografia, chemia
     18. Gawrysiak-Knez Anna język angielski
     19. Grygier Małgorzata wych. fizyczne
     20. Hampel Aleksandra język polski
     21. Jankowska Janina świetlica
     22. Kegel Edward wych. fizyczne, EDB, biologia
     23. Kegel Zuzanna biologia
     24. Kozłowski Szymon szermierka
     25. Leśniewska Danuta  matematyka
     26. Małecka Agnieszka muzyka, plastyka
     27 Mika Ewa  technika, plastyka, fizyka
     28. Misiewicz Tomasz historia, WOS, WDŻ
     29. Moder-Wojewódzka Luiza szermierka
     30. Nowak Małgorzata informatyka
     31. Podgórska Małgorzata język polski
     32. Poterska Alicja religia
     33. Rój-Pytel Hanna matematyka, fizyka
     34. Sawicka Urszula matematyka
     35. Schramm Ewa religia
     36. Strzelbicka Monika nauczanie zintegrowane
     37. Szczepaniak Ewelina język niemiecki
     38. Tomkowiak Jolanta nauczanie zintegrowane
     39. Wachowiak Violetta nauczanie zintegrowane, etyka
     40. Wenglewicz Anna religia, świetlica
     41. Węcławek Włodzimierz szermierka
     42. Wiśniewska-Stolarczyk Marta język angielski
     43. Witek-Dryjańska Katarzyna historia, ORI
     44. Wojciechowski Przemysław szermierka
     45. Wolny Katarzyna świetlica
     46. Żołądek Ewa  nauczanie zintegrowane, szachy