• GODZINY PRACY
   PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO
   W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5
    

   PEDAGOG SZKOLNY

   mgr Katarzyna Bleja-Figuła

   tel.794505057

    

   Wtorek            10:00 - 15:00 (dyżur 15.00 - 16.00)

   Środa               8:00 - 13:00

   Czwartek         8:00 - 13:00

   Piątek              8:00 - 13:00

    

   PSYCHOLOG SZKOLNY

   mgr Izabela Zmysłowska

   tel. 570505356

    

    

   Poniedziałek   (dyżur 9:15 - 9:45), 9:45 - 12:45

   Wtorek            8:45  - 13:30

   Środa              8:00 -13:25

   Czwartek        (dyżur 9:30 - 10:00), 10:00 - 13:00

   Piątek              8:00 - 13:50

    
   Zadania pedagoga i psychologa:

   1. Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.
   2. Konsultacje, rozmowy z wychowawcami klas i nauczycielami, uczniami oraz rodzicami.
   3. Obserwacje uczniów, analiza struktury klasy/grupy pod kątem relacji rówieśniczych.
   4. Współpracy z poradniami specjalistycznymi w obszarze diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz wspierania rozwoju uczniów.
   5. Koordynowanie  działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
   6. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
   7. Diagnozowanie przyczyn  niepowodzeń szkolnych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania.
   8. Prowadzenie działań o charakterze  mediacyjnym i interwencyjnym w sytuacjach konfliktowych.
   9. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły ( MOPR, policja, Sąd Rodzinny, kuratorzy itp.).
   10. Diagnoza środowiska rodzinnego ucznia poprzez obserwację, rozmowy z uczniem, rodzicem i innymi osobami mającymi kontakt z rodziną ucznia, udzielanie wsparcia oraz informacji o instytucjach działających na rzecz rodziny i pośredniczenie w kontaktach z tymi instytucjami.