• Dyrekcja

   •  

    Dyrektor szkoły

    mgr Dobiesław Figuła

    nauczyciel dyplomowany – historia, wiedza o społeczeństwie


     

    Zastępcy dyrektora (szkoła):

    mgr Beata Czerniak

    nauczyciel dyplomowany – matematyka, informatyka

     

     

    Zastępca dyrektora do spraw przedszkola:

    mgr Karolina Masiakowska

    nauczyciel dyplomowany - edukacja wczesnoszkolna i arteterapia, wychowanie przedszkolne

     

    Kierownik świetlicy:

    mgr Agata Furmańczyk

    nauczyciel dyplomowany