• SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

     NA ROK SZKOLNY 2022/2023

     Przewodniczący:   

     Bazyli Jędrzejewski kl. 8b

     z-ca: 

     Weronika Wachowiak kl. 8a

     Sekretarz:

     Dominik Gutowski kl. 8b

     Opiekun:

     mgr Elżbieta Gabinet

      

     Cześć, 
     tu Samorząd Uczniowski, czyli grupa reprezentująca wszystkich Uczniów naszej szkoły! 

     W roku szkolnym 2022/23 skład Prezydium SU wygląda następująco:  
     Zofia Drożyńska, Przemysław Ziembiński, Janina Drojecka, Zofia Matylla, Hubert Jęczewski, Bartosz Męczyński, Adrianna Sobkowiak, Zofia Ostrowska, Damian Giec, Xawier Szwarc, Zuzanna Kuna, Vanessa Sadowska, Wojciech Matulewski, Jakub Wachowski, Lidia tabaka, Szymon Glapka, Dymytro Zhuravlov, Julia Szajek, Monika Kubis. 
     To przedstawicielki i przedstawiciele wybrani w swoich klasach. 

     W wyborach powszechnych 13.10.2022r. wybrani zostali także: 
     Przewodniczący SU – Bazyli Jędrzejewski, 8b 
     Zastępczyni Przewodniczącego SU – Weronika Wachowiak, 8a 
     Skarbniczka – Lidia Tabaka, 8a 
     Sekretarz – Dominik Gutowski, 8b 

     W tym roku pracujemy pod okiem i przy wsparciu p. Elżbiety Gabinet, Opiekunki SU, której bardzo dziękujemy za energię, zapał, pomysły, ale także za cierpliwość i wyrozumiałość ;-) 
      

     CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
     - Działanie na rzecz wszystkich Uczniów szkoły i ich reprezentowanie. 
     - Ochrona i obrona praw Uczniów. 
     - Uczestniczenie uczniów w rozwiązywaniu problemów, realizacja własnych pomysłów na rozwój szkoły oraz partnerstwo w stosunkach Uczniów z Dyrekcją, Nauczycielami i Radą Rodziców.  
     - Rozwijanie różnych form współdziałania Uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za grupę.  
     - Dbanie o dobre imię szkoły. 
     - Inicjowanie i organizowanie życia kulturalnego w szkole. 

      

     PŁASZCZYZNY NASZEGO DZIAŁANIA  

     1. Działania regulaminowe, w tym:  
     - informowanie o działaniach SU (tablica informacyjna, gazetka szkolna, strona internetowa szkoły), 
     - współpraca z Dyrektorem, Nauczycielami i Radą Rodziców, 
     - popularyzowanie wiedzy o prawach ucznia, dziecka, człowieka, 
     - diagnozowanie potrzeb Uczniów. 

     2. Działania charytatywne: 
     - udział i/lub organizacja akcji charytatywnych 
     - współpraca ze Szkolnym Wolontariatem 

     3. Działania kulturalne: 
     - organizowanie/współorganizowanie imprez okolicznościowych, 
     - organizowanie/współorganizowanie konkursów, 
     - propagowanie szacunku dla kultur i wartości. 

      

     PLANOWANE DZIAŁANIA 

     Październik: 
     - wybory Prezydium SU, 
     - opracowanie planu pracy, 
     - przygotowanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
     - udział Pocztu Sztandarowego w ślubowaniu Uczniów klas pierwszych , 
     - spotkanie z przedstawicielkami Rady Rodziców, 
     - opinia SU w sprawie monitoringu na terenie szkoły – zgłoszenie objęcia monitoringiem holu na III piętrze, 
     - rozpoczęcie projektu „Zgrana klasa”. 

     Listopad: 
     - pierwszy numer gazetki szkolnej, 
     - impreza andrzejkowa, 
     - dzień pluszowego misia, 
     - akcja charytatywna – zbiórka dla zwierzaków z podpoznańskich przytulisk, 
     - akcja charytatywna – zbiórka nakrętek, 
     - zadanie nr 2 w projekcie „Zgrana klasa” - „Dynia w odsłonie kulinarnej”. 

     Grudzień: 
     - Mikołajki, 
     - zadanie nr 3 w projekcie „Zgrana klasa” - mikołajowy strój lub nakrycie głowy, 
     - zadanie nr 4 w projekcie „Zgrana klasa” – ekologiczna ozdoba świąteczna, 
     - życzenia z okazji świąt. 
      
     _________________________________________________________