• Zaprogramuj przyszłość

    • Odpowiedzią na wciąż rosnącą potrzebę wspierania rozwoju kompetencji przyszłości, jest udział uczniów klas I-III naszej szkoły w projekcie ,,Zaprogramuj Przyszłość".

     Zajęcia pokazują, jak w prosty a zarazem efektywny sposób, włączać naukę programowania w codzienne zajęcia szkolne, a następnie w domowe aktywności. Nowatorstwem innowacji jest wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę programowania, w tym doskonalenie czytania, liczenia, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw społecznych. Całość bazuje na projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu kształcenia.

     W pracy z uczniami kl. 1-3 wykorzystujemy metody dostosowane do ich wieku – zaczynamy od kodowania bez użycia urządzeń cyfrowych ze specjalną matą edukacyjną i grami tematycznymi, a potem włączamy do tego technologię: tablety, komputery i zabawę z robotami. Dzięki tym zajęciom

     programowanie staje się umiejętnością, która pozwala dzieciom na odnalezienie się w świecie postępujących zmian.