•  

      CO ZROBILIŚMY W ZESZŁYM ROKU SZKOLNYM?

      

     Staramy się zadbać o uśmiech uczniów, więc:

     • zorganizowaliśmy (wspólnie z nauczycielami) Jarmark Świąteczny, z którego fundusze przeznaczone zostały na organizację Dnia Dziecka – koszt 1300 zł
     • wymalowaliśmy na boisku szkolnym gry wielkoformatowe – koszt 400 zł
     • dofinansowaliśmy zakup nowych i naprawę istniejących kamer w systemie szkolnego monitoringu – udział RR 3000 zł
     • byliśmy sponsorem nagród dla uczniów startujących w konkursach organizowanych przez samorząd szkolny – koszt 500 zł
     • ufundowaliśmy nagrody na koniec roku szkolnego (dla najlepszych uczniów, dla wybitnych sportowców, dla Dzieci, które poczyniły największe postępy, wszyscy Uczniowie klas trzecich otrzymali medale a klasy pierwsze i drugie – gry planszowe) oraz kwiaty – koszt 1700 zł.

     Łącznie na naszą działalność statutową w roku szkolnym 2017/2018 wydaliśmy ca 7 tys. zł.

      

     Oczywiście, serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy dokonali wpłat na Radę Rodziców! I wszystkim tym, którzy tych wpłat jeszcze dokonają!

      

     A warto, bo w tym roku mamy bardziej ambitne plany.

     Postaramy się, aby dzieci były zadowolone i chętnie przychodziły do szkoły.

      

     Z serdecznymi pozdrowieniami,

     Prezydium Rady Rodziców