• Rok szkolny 2019/20

    •  

                                                                                                                                 

      Szanowni Rodzice!

      

      Rada Rodziców jest organem społecznym wspomagającym szkołę w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Współtworzymy program profilaktyczno-wychowawczy i pomagamy w jego realizacji, opiniujemy niektóre pomysły czy zarządzenia Dyrekcji, ale przede wszystkim staramy się zadbać o komfort i uśmiech Uczniów naszej szkoły. Oto co m.in. zrobiliśmy w ubiegłym roku szkolnym:

     • zorganizowaliśmy Jarmark Świąteczny (fundusze przeznaczyliśmy na organizację Festynu - Dzień Dziecka)

     • ufundowaliśmy nagrody dla uczniów startujących w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną

     • ufundowaliśmy nagrody na koniec roku szkolnego (dla najlepszych uczniów, dla wybitnych sportowców)

     • zorganizowaliśmy rodzinny Festyn Kultur Świata z okazji Dnia Dziecka (atrakcje i poczęstunki za darmo!)

     • sfinansowaliśmy powstanie muralu na murze przy bramie wjazdowej na boisko

     • stworzyliśmy kącik wypoczynkowy w holu na I piętrze

     • zakupiliśmy głośnik dla Samorządu Uczniowskiego (to z niego, w wybrane dni, na dużych przerwach Dzieciaki słuchają muzyki)
     • stworzyliśmy siedziska i kwietniki z opon na boisku szkolnym (niestety, przetrwały tylko pół roku ;-))

     • dofinansowaliśmy naprawę szafek

      

     To wszystko udało się osiągnąć dzięki wielkiemu zaangażowaniu grupy pozytywnie zakręconych Rodziców oraz dzięki Państwa wpłatom ‘na Radę Rodziców’. Baaardzo serdecznie dziękujemy! Dzięki temu szkoła staje się choć trochę bardziej przyjazna, radosna i ‘przytulna’ dla naszych Pociech. A my wszyscy – Dzieci, Rodzice, Nauczyciele mamy szansę lepiej się poznać i stworzyć naszą małą, lokalną społeczność.
      

     W tym roku Rada Rodziców planuje:
     • współpracować z Samorządem Uczniowskim finansując zakup nagród dla zwycięzców konkursów
     • kontynuować współpracę z biblioteką szkolną finansując zakup nagród dla zwycięzców konkursów
     • ponownie ufundować nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego
     • rozszerzyć istniejący kącik wypoczynkowy oraz zacząć realizację nowego kącika śniadaniowego
     • zorganizować Jarmark Świąteczny
     • zorganizować Festyn Słowiański z okazji Dnia Dziecka
     • zorganizować wiosenny pchli targ „Rzeźnia na Różanej” ;-)
     • zorganizować konkurs literacki
     • zorganizowaliśmy już pierwszą (pilotażową) giełdę sprzętu sportowego

     Pracy jest z tym sporo, więc jeśli tylko ktoś z Państwa ma ochotę zakasać rękawy i przyłączyć się do naszej wesołej Kompanii – zapraszamy na najbliższe zebranie RR.

      PRZYPOMINAMY TEŻ O WPŁATACH ‘NA RADĘ RODZICÓW’ – 50 zł na rok – płatne albo: u Skarbników Klasowych albo na konto RR (PKO BP 83 1020 4027 0000 1002 1433 1559 – w tytule wpłaty podając nazwisko Dziecka i klasę) albo u Skarbnika RR Grzegorza Kmity (klasa 6c) albo u przedstawicieli RR (najbliższa okazja: Jarmark Świąteczny przed zebraniami, 10.12., w holu na parterze szkoły w godz. 16.00-19.30).
     Pamiętajmy – Dzieciaki liczą na nas! A ich komfort, poczucie bezpieczeństwa i uśmiech są przecież najważniejsze! :-)


                 I jeszcze garść przydatnych informacji:


     *spis osób tworzących w tym roku Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej RR znajduje się na

          tablicy korkowej w holu na parterze szkoły
      

     * kontakt do Rady Rodziców: radasp42@gmail.com

      

     * numer konta Rady Rodziców:   PKO BP 83 1020 4027 0000 1002 1433 1559
      

     * ubezpieczenie dzieci NNW - polisa Generali nr 90000095053  wariant II
     Zgłoszenia wypadku dokonujemy na formularzu pobranym ze strony bezpieczny.pl
     (bezpieczny.pl 
     à zgłoś zdarzenie à Generali à dziecko à ubezpieczenie grupowe imienne à uraz, skutek nieszczęśliwego wypadku à formularz)
     Formularz drukujemy, wypełniamy, skanujemy/fotografujemy i wraz ze skanami/zdjęciami dokumentacji medycznej (wypisy ze szpitala czy SORu, faktury za: zabiegi, badania, wizyty, sprzęt…) wysyłamy na adres:
     szkody@bezpieczny.pl
     lub w wersji papierowej wysyłamy to wszystko na adres:
     Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
     W pierwszej kolejności wskazany jest jednak kontakt z opiekunem naszej polisy:
     Tomasz Kołowrotkiewicz –   tel. 533 670 281,  
     tkolowrotkiewicz@bezpieczny.pl

      


     Z serdecznymi pozdrowieniami,

     Prezydium Rady Rodziców