• Dzień Patrona - 20.04.2023r.
     • Dzień Patrona - 20.04.2023r.

     • W tym roku szkolnym Dzień Patrona obchodziliśmy 20 kwietnia. Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do włączenia się w przygotowanie uroczystości.

      Uroczyste obchody rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu szkoły w obecności sztandaru oraz przemówieniem pana Dyrektora.

      Wcześniej przygotowane materiały zostały wykorzystane do wykonania plakatów przedstawiających życie i dokonania I króla Polski - Bolesława Chrobrego oraz różnych dziedzin życia ludzi w średniowieczu.

      Każda klasa przygotowała pracę zgodnie z poniższymi tematami:

      4a - Grody średniowieczne i drużyna władcy.

      4b - Sztuka w średniowieczu – kościoły i katedry, denar.

      5a - Średniowieczna kuchnia. Edukacja w średniowieczu.

      5b. Urodziny, rodzice; koronacja; miejsce pochówku Bolesława Chrobrego; Złota kaplica.

      6a. Średniowieczne stroje i wyposażenie domostw, handel.

      6b. Ludność, powierzchnia, zmiany terytorium, lesistość, wykorzystywanie środowiska.

      7a. Kroniki Galla Anonima i inne źródła wiedzy o państwie Bolesława Chrobrego.

      8a. Święty Wojciech i Drzwi Gnieźnieńskie.

      8b. Zjazd w Gnieźnie.

      8c. Zmiany granic – wojny, podboje.

      Klasy 1-3 wykonały wystawy portretów Bolesława Chrobrego oraz zapoznały się z jego postacią z prezentacji. Wszystkie plakaty brały udział w konkursie.

      Uczniowie w głosowaniu wyłonili zwycięzców.

      • I miejsce klasa 8c

      • II miejsce klasa 4a

      • III miejsce klasa 8b

      Na zakończenie święta szkoły przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczący klas posadzili symboliczne drzewa - dęby.